Kom af med stress og dårligt arbejdsmiljø

Støj og dårlig akustik kan give et stressende og dårligt arbejdsmiljø. Flot kunst og en arbejdsplads med behagelige lydforhold samt støjdæmpning kan forbedre arbejdsmiljøet og samtidige forøge produktiviteten, så arbejdsdagen bliver mere effektiv og behagelig.

Helt ny teknik til flot, lyddæmpende kunst

Måske har du set lyddæmpende billeder, der var meget grovkornede og grimme. Men lyddæmpende billeder behøver slet ikke være så grimme. Vi har udviklet en teknik, hvor I kan få et virkelig flot maleri, der samtidig, meget effektivt dæmper støj og lyd, der ellers ville reflekteres og kører rundt i rummet.

Nemt at skabe god akustik.

Vi kan hjælpe jer gennem hele forløbet med akustikdæmpning. Vi kan hjælpe jer med analyse, komme med forslag til flotte akustikløsninger og sørge for at producere, levere og montere smukke malerier, der meget effektivt støjabsorberer.

Hvorfor dårlig lyd?

Dårlig lyd skyldes, at I har mange glatte flader, der kaster lyden tilbage, og derved farer rundt i rummet og opleves som støj. Akustisk dæmpning handler om at lave huller, der kan opsuge støjen, så den ikke reflekteres, men gribes og opsuges. Lyden er som en gummibold, der springer tilbage, når den rammer en væg medmindre den bliver grebet af effektive akustikbilleder.

Akustikforbedring og støjdæmpning i kantine

Lyddæmpning

Når der er mange mennesker i et rum, skabes der megen lyd igennem samtale og bevægelser – f.eks. knive, gafler, tallerkner og stole i en kantine. Mange kender de støjende kantiner, hvor man næsten ikke kan høre, hvad kollegaen siger.

På kontoret sidder mange med høretelefoner på for at få ro og fred, men derved er der bare skabt en ny form for isolerede kontorbåse, der ikke passer til intentionen om samarbejde i åbne kontorlandskaber. Mange har nedhængte akustikregulerende loftsplader, der er monteret i et skinnesystem. Det er anonymt, og kan være en god måde at lave støjdæmpning, men er ofte ikke tilstrækkeligt til at skabe et godt lydniveau. Når der er mange i et lokale, kan I regulere akustikken og dæmpe støjen ved at bruge lydabsorberende malerier.

Støjdæmpning og bedre akustik i kontormiljøer

Ofte forsøger man at lave akustikdæmpning gennem akustikplader, der bliver nedhængt under loftet, hvis der er højt til loftet. Dette kan give en god effekt, hvis der er højt til loftet og I ikke ønsker nogen dekorativ effekt af lyddæmpningen i loftet. Hvis de også skal være flotte, kan vi sørge for at ophænge akustikplader hos jer og dekorere dem med flot kunst.

Hvis der er meget højt til loftet kan I skabe virkelige gode akustik forhold. Vi har erfaring med akustikplader og ved, hvordan I får den bedste effekt ud af dem – hvor og hvordan de skal hænges og/eller klæbes op.

Gode råd til støjabsorberende akustik

Lydekspert Julian Treasure fortæller i denne TED-talk om følgerne af dårlig akustik i skoler, på hospitaler, i kontormiljøer og andre arbejdspladser. Han giver også gode råd til, hvad I kan gøre for at forbedre arbejdsmiljø og velbefindende i dette foredrag.

Støjdæmpning i digitale kontormiljøer

Den nyeste forskning viser, at støj forringer kommunikation, helbred og effektivitet, fordi hovedparten af os arbejder i moderne, digitale kontormiljøer, hvor vi veksler mellem fysisk kontakt med kolleger, digital kontakt og mobil kommunikation med kolleger og kunder.

Det kan være meget svært at fordybe sig og koncentrere sig om en opgave i længere tid, når vi bliver udsat for støj fra omgivelserne.

Mange har en oplevelse af, at de bliver meget mere effektive og bedre til at løse større opgaver, der kræver koncentration, når de arbejder hjemmefra. Eller når de kan sætte sig ind i små arbejdslokaler og arbejde alene eller lave virtuelle møder uden generende støj fra omgivelserne. Men små kontorer er meget dyre og kan få os til at føle os isolerede og hindrer samarbejdet mellem kollegerne.

Så det er vigtigt at skabe arbejdspladser, hvor det er muligt at koncentrere sig om opgaverne. Det kan gøres ved at indrette kontorer med støjdæmpende kunst. Støjreduktion behøver ikke være kedelig og grim, men kan fint kombineres med en bedre æstetik ved hjælp ad støjdæmpende materialer med smuk og spændende kunst. Det har positiv virkning på arbejdsglæde, samarbejde, helbred og effektivitet.